АНАЛИЗЕ И МИШЉЕЊА / Анализа / ДРУШТВО / Злочини над Србима / Родољубље / Страдање Срба / патриотизам / MAIL - RSS FEED

СА САСТАНКА Павела Дорохина (Председникa одбора за одбрану генерала Младића) са Славенком Терзићем, амбасадором Србије у Русији


Састанак са амбасадором Србије у Русији


Аутор текста и фотографија:
Сергеј Мељник, Извршни секретар “руског одбора за одбрану генерала Младића”

Прича о раду руског Одбора за одбрану генерала Младића не би била потпуна без приче о састанку Председника Одбора, Павела Сергејевича Дорохина, са господином Славенком Терзићем, амбасадором Србије у Русији.

Састанак је одржан у резиденцији амбасадора, у амбасади Србије у Москви. Почео је искреним речима господина Терзића: „Нека Вам Бог помогне, господине Дорохин на Вашем тешком задатку!“. Упркос томе што су оба саговорника веома заузета својим обавезама, састанак је био дуг и „непротоколаран“. П. Дорохин и С.Терзић су више од пола сата разговарали о тренутној ситуацији у Србији, о тешком положају српског народа и наравно о генералу Ратку Младићу.

[wzslider]

Господин амбасадор је испричао о својим сусретима са војним генералом и његовим сином Дарком у време када је он, као историчар и стручњак, узео учешће у случајевима генерала Станислава Галића и Слободана Милошевића у Хагу. Славенко Терзић је подсетио на занимљив догађај када званичници хашког трибунала нису дозволили Јевгенију Примакову да се састане са генералом Младићем, али су му дозволили да се састане са Милошевићем. Са искреним поштовањем према руском политичару, господин амбасадор је истакао да су се „у трибуналу бојали од Примакова.“ И то је тако, јер су правила Хашког трибунала тешка за стручњака историчара (сведока) – ако судијама није написано питање, они га неће ни поставити. Зато је позиција историчара од посебног значаја за оптуженог: стручњак мора јасно и недвосмислено да напише све што је најпотребније и што је од значаја.

Амбасадор је истакао да је добро упознат о раду руског Одбора за одбрану генерала Младића, као и о значајном путовању делегације чланова Одбора у Хашки трибунал.

Са своје стране, П. Дорохин је детаљно испричао о путовању у Хаг, о сусрету са генералом Младићем у затвору, изнео своје утиске и запажања о тој посети. Као председник Одбора, Павел Сергејевич је упознао амбасадора са планом рада Одбора за 2013. годину. Славенко Терзић је потврдио своју спремност да помаже нашем Одбору, па је чак Павелу Сергејевичу дао број свог мобилног телефона ради директне и сталне комуникације.

Током разговора, П. Дорохин је затражио од господина амбасадора да организује састанак са министрима правде и индустрије Србије, јер су ти састанци неопходни за ефикасан рад руског Одбора за одбрану генерала Младића.

Мало се замисливши, Славенко је рекао да је министар правде Србије веома млад, али веома интелигентан човек, и да ће сарадња са њим бити од користи за рад Одбора. Господин амбасадор је истог часа окренуо његов број телефона, али из техничких разлога и због разлике у времену разговор није обављен… У шали, господин Терзић је рекао: „Он је млад! Вероватно још увек спава…“, након чега је уверио Павела Сергејевича да ће обавезно организовати разговор и састанак.

Али, на питање о састанку са министром за индустрију, Славенко је, не без ироније, приметио: „Какав министар? Код нас је уништена цела индустрија!“.

Није се могла заобићи ни тема личне драме генерала Младића. Господин амбасадор је испричао да би Ратко желео да посети гроб своје вољене ћерке. Али, као реалистичан политичар, С.Терзић зна и разуме праве узроке због чега је то немогуће реализовати: генерал Младић неће изаћи из тамнице нелегитимног Хашког трибунала. Сви српски заробљеници у Хагу су свесни шта их очекује међу зидовима тог суда. И сви они, као и генерал Младић,  бране не себе, већ будућност Србије, српску историју и српски народ. Важно је разумети да су управо хашки затвореници-патриоте, својим подвигом узели на себе историјску мисију рата против целог НАТО блока. Они нису напали, они су бранили и бране своју земљу и своју кућу… Важно је разумети – да није било њихове борбе, те куће једноставно не би било… Сада НАТО, снагом Хашког трибунала, покушава да сву кривицу за своје злочине свали на Србију…

На крају састанка, Павел Сергејевич Дорохин је топло захвалио амбасадору на срдачном пријему и обећао да ће га извештавати о будућем деловању Одбора.

Без жеље да пишем новинарским стилом, али не постоји други начин да се каже: састанак Павела Дорохина са Славенком Терзићем је одржан у топлој и пријатељској атмосфери. То је био конструктиван разговор пријатеља, у коме су, поред занимљивих чињеница о прошлости Србије и њеног народа, размотрене могућности будуће сарадње.

Укратко, то је био наш сусрет не само са амбасадором братске земље, већ и са српским интелектуалцем, човеком који није равнодушан према судбини своје ЗЕМЉЕ и свог НАРОДА!
Материјал припремили:
Извршни секретар Одбора, Сергеј Мељник и
Члан Одбора, Наталија Пичурина

Фотографије: Сергеј Мељник
_______
Превод: Редакција СРБског ФБРепортера

***

Встреча с Послом Сербии в России

 

Рассказ о работе «Российского общественного Одбора в защиту генерала Младича» был бы не полон без рассказа о встрече председателя Одбора Павла Сергеевича Дорохина с Послом Сербии в России, господином Славенко Терзичем. Встреча проходила в официальной резиденции Посла в посольстве Сербии в Москве. И началась с искренних и честных слов, произнесенных господином Терзичем: «Да поможет Вам Бог, господин Дорохин, в Вашем нелегком деле!». Не смотря на большую занятость обоих собеседников, встреча была длительной и «не протокольной». Более получаса П.Дорохин и С.Терзич говорили о современном положении Сербии, о нелегкой судьбе сербского народа, и конечно, о генерале Ратко Младиче.

Господин Посол рассказал о своих встречах с боевым генералом и его сыном Дарко, в то время, когда он, как историк-эксперт, принимал участие в деле генерала Станислава Галича и Слободана Милошевича в Гааге. Славенко Терзич напомнил и о примечательном случае с Евгением Максимовичем Примаковым, которого чиновники в Гаагском трибунале не пустили к генералу Младичу, но дали разрешение на встречу с Милошевичем. С искренним уважением к российскому политику, господин Посол подчеркнул, что «Примакова боялись в Трибунале». И это так, потому что правила Гаагского Трибунала сложны для историка-эксперта (свидетеля) – если им не будет написан вопрос, то судьи и не будут его задавать. Отсюда – и особая важность этого положения для подзащитного: эксперт должен ясно и чётко написать все самое необходимое и достоверное.

Господин Посол отметил, что хорошо знаком с работой «Российского общественного Одбора в защиту генерала Младича», в том числе, и о знаковой поездке делегации членов Одбора в Гаагский Трибунал. В свою очередь, П.Дорохин подробно рассказал о командировке в Гаагу, о встрече в тюрьме с генералом Младичем, о впечатлениях и выводах, сделанных в ходе визита. Как председатель общественного Одбора Павел Сергеевич ознакомил Посла с планом работы этого Одбора на 2013 год. Славенко Терзич подтвердил свою готовность к постоянной помощи нашему Одбору, и даже передал Павлу Сергеевичу номер своего мобильного телефона для непосредственной и постоянной связи. В ходе разговора

П.Дорохин попросил господина посла об организации встреч с министрами юстиции и промышленности Сербии, ибо эти встречи необходимы для эффективной работы «Российского общественного Одбора в защиту генерала Младича». Чуть задумавшись, Славенко сказал, что министр юстиции Сербии совсем молодой, но очень умный человек, и сотрудничество с ним будет полезно в работе Одбора. Господин Посол немедленно набрал номер телефона, однако, по техническим причинам и разнице во времени. разговор не состоялся… Как с доброй шуткой сказал господин Терзич: «Он у нас молодой! Наверное, еще спит…». После чего заверил Павла Сергеевича об обязательной организации и разговора, и встречи. А вот на вопрос о министре промышленности Славенко не без иронии заметил: «Какой министр? … у нас уничтожили всю промышленность!».

Невозможно было обойти тему личной драмы генерала Младича. Господин Посол рассказал, что Ратко хотел бы побывать на могиле горячо любимой дочери. Но, будучи реалистичным политиком, С.Терзич знает и понимает истинные причины невозможности этого действия: генерал Младич не выйдет из застенок нелегитимного Гаагского Трибунала. Все сербские узники Трибунала хорошо понимают, что ожидает их в стенах трибунала. И все, как и генерал Младич защищают не себя, а будущее Сербии, сербскую историю и сербский народ. Важно понять, что именно гаагские узники-патриоты, своим подвигом взяли на себя историческую миссию войны против всего блока НАТО. Они не нападали, они защищали и защищают свою Родину и свой дом… Важно понять, что если бы не их борьба, этого дома просто бы не было…. Сейчас же, НАТО, силами Гаагского Трибунала пытается всю вину за свои преступления возложить на Сербию…

В завершении встречи Павел Сергеевич Дорохин сердечно поблагодарил господина Посла за оказанный прием и пообещал сообщать о дальнейшей деятельности Общественного Одбора. Не хочется писать газетными штампами, но по-другому не скажешь: встреча Павла Дорохина со Славенко Терзичем прошла в тёплой и дружественной атмосфере. Это была конструктивная беседа друзей, в которой помимо интересных фактов прошлого Сербии и её народа, были обсуждены перспективы сотрудничества. Одним словом, это было наше знакомство не просто с Послом братской страны, но и с сербским интеллектуалом, человеком, которому далеко не безразлична судьба своей СТРАНЫ и своего НАРОДА!

Материал подготовили:
Ответственный секретарь Общественного Одбора Сергей Мельник
Член Общественного Одбора Наталья Пичурина
Фотографии Сергея Мельника

____
Повезани текстови:

О посети делегације Скупштине Србије Москви – из руског угла! ЕВО КАКО ЈЕ ТО БИЛО…

Павел Дорохин: Русија треба да интервенише – У процесу против Генерала Ратка Младића грубо прекршене норме међународног права!

Руски комитет за одбрану Ратка Младића долази у Београд. Конференција за новинаре – у суботу 20. априла у хотелу Москва

19. априла 2013. у “Руском Дому” у Београду – Конференција за штампу Руског комитета за одбрану Генерала Младића

 

Хвала за коментар. Ваш коментар ће бити видљив након "модерације". Коментари који садрже претеће, увредљиве и вулгарне изразе неће бити објављени...

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s