All / БРАНКО СТАНИЋ / ФБР ФЕЉТОН / MAIL - RSS FEED

Бранко Станић: НАКИТ ЈЕЛЕНЕ ТРОЈАНСКЕ


  НА­КИТ ЈЕ­ЛЕ­НЕ ТРО­ЈАН­СКЕ Фељтон: НА ПРАГУ ИСТОРИЈЕ (13) Пише: Бранко Станић  Да ни­је би­ло Френ­ка Кал­вер­та, ен­гле­ског кон­зу­ла у Ча­нак Ка­леу, ве­ли­ко је пи­та­ње шта би Хајн­рих Шли­ман, не­мач­ки би­зни­смен, иш­че­пр­као у Тур­ској. Кал­верт га је упу­тио на пра­ви траг, на бр­до Хи­сар­лик, на ко­јем је он за­по­чео проб­на ис­ко­па­ва­ња, док су дру­ги тра­га­ли … Наставите са читањем

All / БРАНКО СТАНИЋ / ФБР ФЕЉТОН

Бранко Станић: ОСТРВО ОЦА МЕДИЦИНЕ


ОСТР­ВО ОЦА МЕ­ДИ­ЦИ­НЕ Фељтон: НА ПРАГУ ИСТОРИЈЕ (12) Пише: Бранко Станић  H Би­ти на Ро­до­су, а не оти­ћи до Ко­са, остр­ва на ко­ме је ро­ђен Хи­по­крат, отац ме­ди­ци­не, пра­ва је ште­та. Јер та­мо има шта да се ви­ди. На­жа­лост, ор­га­ни­зо­ва­них екс­кур­зи­ја са Ро­до­са не­ма. Мо­же се пу­то­ва­ти је­ди­но ре­дов­ном ли­ни­јом – ка­та­ма­ра­ном, бро­дом са дво­стру­ким … Наставите са читањем

All / БРАНКО СТАНИЋ / ФБР ФЕЉТОН / MAIL - RSS FEED

Бранко Станић – ОСТРВО ВИТЕЗОВА


ОСТР­ВО ВИ­ТЕ­ЗО­ВА Фељтон: НА ПРАГУ ИСТОРИЈЕ (10) Пише: Бранко Станић  Ро­дос је био остр­во мно­гих, а, јед­но вре­ме, био је чак и остр­во ви­те­зо­ва. По­ред ста­рих Гр­ка, они су оста­ви­ли нај­у­пе­ча­тљи­ви­ји траг свог бо­рав­ка на остр­ву. Од грч­ких гра­ђе­ви­на мо­гу се ви­де­ти, углав­ном, те­ме­љи, а њи­хо­ве су чи­та­ве, као да су ју­че на­пу­сти­ли остр­во. И … Наставите са читањем

All / БРАНКО СТАНИЋ / Редакција / ФБР ФЕЉТОН / MAIL - RSS FEED

Бранко Станић – КОЛОС СА РОДОСА


  КО­ЛОС СА РО­ДО­СА ЈЕД­НО ОД СЕ­ДАМ СВЕТ­СКИХ ЧУ­ДА Фељтон: НА ПРАГУ ИСТОРИЈЕ (9) Пише: Бранко Станић     Ако да­нас не­ко оче­ку­је да ви­ди ово свет­ско чу­до, би­ће раз­о­ча­ран. Чу­да ви­ше не­ма. Од моћ­ног Ко­ло­са не­ма ни нај­ма­њег тра­га. Не зна се по­у­зда­но чак ни ме­сто на ко­ме је ста­јао. Чу­да не би ни … Наставите са читањем

All / БРАНКО СТАНИЋ / MAIL - RSS FEED

Бранко Станић – У ДО­ЛИ­НИ КРА­ЉЕ­ВА (СЕДМИ ДЕО)


У ДО­ЛИ­НИ КРА­ЉЕ­ВА (СЕДМИ ДЕО)  Фељтон: НА ПРАГУ ИСТОРИЈЕ (8) Пише: Бранко Станић   ЗА­ЛА­ЗАК СУН­ЦА НА НИ­ЛУ Ауто­бус се за­у­ста­ви бли­зу оба­ле ре­ке. Аб­дул уста­де и ре­че: – Ко же­ли мо­же из бро­ди­ћа гле­да­ти за­ла­зак сун­ца на Ни­лу. Ова во­жња ни­је ура­чу­на­та у це­ну да­на­шњег аран­жма­на. Пла­ћа се по­себ­но. Два­де­сет фун­ти по осо­би. Од­мах … Наставите са читањем

ЈЕЗИК И КУЛТУРА / БРАНКО СТАНИЋ / Редакција

ОНИ ДОЛАЗЕ: УСКОРО ПРЕМИЈЕРА „ДЕВОЈКЕ ИЗ ГРАДА“, Б. Станић


Прошлог четвртка, 8. новембра 2012. године у шабачком листу „Подринске“ објављен је интервју са двоје младих глумаца. Повод је био филм „Девојка из града“ који ће се премијерно приказати, сада се и то зна, 8. децембра, наравно, ове године у 20:00 часова у Шабачком позоришту. О филму је већ доста писано у шабачким листовима, а … Наставите са читањем

БРАНКО СТАНИЋ / ИЗДВАЈАМО / Редакција / ФБР ФЕЉТОН

ФБР ФЕЉТОН: ПЕТИ ОКТОБАР… (10), Б. Станић


  Бранко Станић ПЕТИ ОКТОБАР… (10) Дан када је поново ослобађана Србија Опет смо гледали историју из првих редова. Разумели је нисмо, али осетили јесмо. Био је то дан када су једни морали да оду, а други одређени да дођу… ПРОМЕНЕ И У НАШОЈ ФАБРИЦИ Србија, петак, 3. новембар 2000. године СР ЈУГОСЛАВИЈА ПОНОВО У … Наставите са читањем

БРАНКО СТАНИЋ / Редакција / ФБР ФЕЉТОН

ФБР ФЕЉТОН: ПЕТИ ОКТОБАР… (9), Бранко Станић


Бранко Станић ПЕТИ ОКТОБАР… (9) Дан када је поново ослобађана Србија Опет смо гледали историју из првих редова. Разумели је нисмо, али осетили јесмо. Био је то дан када су једни морали да оду, а други одређени да дођу… дилери у банци, дилери на улици Србија, субота, 28. октобар 2000. године. Јуче смо сви у … Наставите са читањем

БРАНКО СТАНИЋ / Историја / Редакција

Бранко Станић: ДР АРЧИБАЛД РАЈС НА ЛЕТИЛИШТУ ЦЕРОВЦУ…


  Недељне новине „Глас Подриња“ из Шапца су 2000. године објавиле два чланка у оквиру серије „Из историје српске авијације“. Поводом 100 година српског ратног ваздухопловства објављују се и на СРБском ФБРепортеру. Ово је други чланак. ——————————— 5 новембар 2012, СРБски ФБРепортер Пише: Бранко Станић ДР АРЧИБАЛД РАЈС НА ЛЕТИЛИШТУ ЦЕРОВЦУ Кроз Церовац, село надомак … Наставите са читањем

БРАНКО СТАНИЋ / Редакција / ФБР ФЕЉТОН

ФБР ФЕЉТОН: ПЕТИ ОКТОБАР… (8), Бранко Станић


  Бранко Станић ПЕТИ ОКТОБАР… (8) Дан када је поново ослобађана Србија Опет смо гледали историју из првих редова. Разумели је нисмо, али осетили јесмо. Био је то дан када су једни морали да оду, а други одређени да дођу… мој сестрић у Београду Србија, четвртак, 26. октобар 2000. године Александар Аца, мој сестрић, студент … Наставите са читањем

БРАНКО СТАНИЋ / ВЕСТИ

ФБР ФЕЉТОН: У загрљају Милосрдног анђела (22)


Бранко Станић У ЗАГРЉАЈУ МИЛОСРДНОГ АНЂЕЛА (22) Невоља нас Срба је што се свакој генерацији догоди нешто што будуће не смеју да забораве. И у тој, све удаљенијој, 1999. години догодило се нешто што исто тако не сме да се заборави, или мора да остане у сећању. Свеједно шта, ал’ изађе на исто. Била је … Наставите са читањем

БРАНКО СТАНИЋ / ВЕСТИ

ФБР Фељтон: „У загрљају Милосрдног анђела (21)“


Бранко Станић У ЗАГРЉАЈУ МИЛОСРДНОГ АНЂЕЛА (21) Невоља нас Срба је што се свакој генерацији догоди нешто што будуће не смеју да забораве. И у тој, све удаљенијој, 1999. години догодило се нешто што исто тако не сме да се заборави, или мора да остане у сећању. Свеједно шта, ал’ изађе на исто. Била је … Наставите са читањем

БРАНКО СТАНИЋ / ВЕСТИ

У загрљају Милосрдног анђела (15)


Бранко Станић У ЗАГРЉАЈУ МИЛОСРДНОГ АНЂЕЛА (15) Невоља нас Срба је што се свакој генерацији догоди нешто што будуће не смеју да забораве. И у тој, све удаљенијој, 1999. години догодило се нешто што исто тако не сме да се заборави, или мора да остане у сећању. Свеједно шта, ал’ изађе на исто. Била је … Наставите са читањем

БРАНКО СТАНИЋ / ВЕСТИ / Историја / НАТО / СРБИЈА

ФБР ФЕЉТОН: У загрљају Милосрдног анђела (13)


Бранко Станић У ЗАГРЉАЈУ МИЛОСРДНОГ АНЂЕЛА (13) Невоља нас Срба је што се свакој генерацији догоди нешто што будуће не смеју да забораве. И у тој, све удаљенијој, 1999. години догодило се нешто што исто тако не сме да се заборави, или мора да остане у сећању. Свеједно шта, ал’ изађе на исто. Била је … Наставите са читањем

ПРЕДИЗБОРНИ АФОРИЗМИ
БРАНКО СТАНИЋ / ВЕСТИ / МИШЉЕЊЕ

ПРЕДИЗБОРНИ АФОРИЗМИ


Бранко Станић Не лажу oни народ него им народ верује ПРЕДИЗБОРНИ АФОРИЗМИ Србија је обећана земља. Стално живимо у обећањима. Тешко држави у којој је све мање народа, а све више вишка радника. Не лажу oни народ него им народ верује. Сви смо ми једнаки пред Богом, али нисмо међу собом. У име народа страда … Наставите са читањем