Љиљана Татић / АУТОР / ВЕСТИ / ДРУШТВО / СВЕТ / СРБИЈА / видео / документи / здравље-екологија

U susret Novom svetskom poretku: vreme da se upoznamo i sa MORGELLONS -ima


05.03.2012. FBR autor Ljiljana Tatic
Neki istrazivači tvrde da je Morgellons neželjena i neplanirana nuspojava nano-robotskog ili nano-hemijskog programa tokom kojeg ljudsko telo pokušava da odbaci uljeza namenjenog za tiho i skriveno stvaranje mreze optickih vlakana u čoveku. Drugi pak tvrde da su ti nano roboti kreirani da bi bili ubačeni u  krvotok čoveka te pronalazili i “krpili” oštećenja na krvnim sudovima. Takva oštećenja oni popravljaju stvarajući tkivo od hemijskih elementa iz krvi čoveka. Međutim ovi pametni robotići su svoju kreativnost očigledno usmerili u drugom pravcu koji je nauka prvo pokušavala da negira a sada je čak pripisuje vanzemaljcima
Grupno povezani Morgellons materijal ima sposobnost da preuzme bilo koji oblik zemaljskog života na koji nasrće: insekta, gmizavca, sisara itd. Reč je o gelastoj masi, šablonu koji čeka nešto da u njega utisne genetski potpis ili kod koji će tu gelaste masu usmeriti da se u nešto razvije. On čeka da nešto postane, a postaje ono pored čega ili u čemu se nalazi.
OSNOVNE KARAKTERISTIKE “BOLESTI”
  • Česta vlaknasta struktura nalik poliesteru ili silikonu
  • Najčešće geometrijska struktura (piramide)
  • Životnost (pokretljivst, središnji nukleus)
  • Vrlo brz rast
  • Vlakna su florescentna i sjaje u mraku
  • Imuni sistem bolest će u potpunosti zaobići, ne reaguje
  • Nije reč o virusu niti o bakteriji. Ovo je jednostavno nepoznati oblik života
  • Ne izumiru ni u 91% -tnom alkoholu
  • Ne gore osim na temperaturi znatno višoj od 530°C
  • Mogu goreti u butanu bez posledica
Piše: Jeffrey Grupp (deo iz njegove knjige, Korporatizam:Tajna vlada novog svjetskog poretka)
Kako bismo razumeli bolest Morgellons moramo pomeriti granice svog razmišljanja, razmišljati bez konvencionalnih ograničenja i shvatiti da je vlada u posedu tajnih tehnologija koje su toliko napredne da ih većina ljudi doslovno nije u stanju pojmiti. Pod bolest Morgellons smatraju se napadi na ljude, insekte i životinje ultravisokotehnološkim nanostrojom ili u grupe okupljenom vlaknastom nanointeligencijom.
Budući da se Morgellons širi kao velika globalna pandemija koju trenutno istražuju naučnici s najboljih univerziteta, ali koju se skriva od masovnih medija i koju ismevaju FDA (Američka uprava za hranu i lekove) i CCD (Centar za kontrolu bolesti), to je, čini se , znak da iza svega stoje korporatisti jer oni koriste svoje korporatističke medije kako bi sve zataškali, kao što su to već učinili u brojnim drugim slučajevima. Naziv bolest Morgellons zasniva se na opisu sličnog stanja sa stvaranjem vlakana koje je 1674. među decom otkrio Sir Thomas Brovne. Mikroskopski crteži koji potiču iz 1682. od dr Michaela Etmullera čine se sličnim vlaknima koja nalazimo među današnjim obolelima.
Prva osoba koja je utvrdila da je Morgellons velikim delom na silikonu utemeljen i inteligenciji nalik nano mašini koji je, kako se čini prosečnom čoveku, hiljadama godina ispred svake poznate tehnologije, bio je dr Bill Deagle iz radijske emisije NutriMedical Report. Fondacija za istraživanje Morgellons 2002. godine započela je evindetirati ljude sa simptomima ove bolesti. međutim ima i pacijenata koji tvrde da bolest imaju već dve decenije.
Godine 2006. bolest je zabeležena u barem 5.000 domaćinstva. Međutim nakon što se putem popularnog Rense radio shoa počeo prenositi glas o ovoj bolesti, 3. aprila 2007. pojavio se izveštaj po kojem je postojalo 60.000 ljudi evidetiranih kao žrtve Morgellons, što ga je u to vreme stavilo uz bok broju obolelih od polija tokom kulminacije histerije vakcinacije protiv polija 50-ih godina 20 st. Večina slučajeva u SAD-u dolazi iz Kalifornije, teksasa i Floride, iako su pojedini slučajevi zabeleženi u svih 50 saveznih država. Bolest je zabeležena i širom Evrope, Južne Afrike, Japana, Filipina, Indonezije i Australije.

morgellonshand

ŠTA JE MORGELLONS
Široj je javnosti vrlo teško poverovati da je bolest Morgellons stvarna . Tome je tako u prvom redu zato što je reč o potpuno novoj vrsti neshvatljivog , nadrealnog oblika života koji nalikuje mašini , što znaći da ga je neko kreirao u labaratoriji . Budući da su Amerikanci potpuno neupoznati s ovom vrstom napredne tehnologije , često će je uz porugu odbaciti , možda i iz straha da ih se nastoji obmanuti da poveruju u neku sledeću praznovjerni prevaru . Međutim , nezavisno o tome što obično Amerikanci misle o Morgellons , činjenica je da postoje pravi primeri ove bolesti koju proučavaju najprestižniji američki univerziteti , tako da su dokazi tu . Izgleda da postoje tri mogućnosti za ono što Morgellons zapravo jest:
a ) tajna eksperimentalna infestacija pokrenuta od strane vlade , ili
b ) bolest vanzemaljskog porekla , ili pak
c ) kombinacija ( a ) i ( b )
Za prvu mogućnost ( a ) postoje dokazi u patentima koji su usvojeni za tehnologiju vrlo sličnu Morgellons nanovlaknima . Dr Bill Deagle , čovek povezan sa ljudima iz vladajućih krugova , tvrdi da postoje dokazi i za drugu mogučnost ( b ) . Neću dublje ulaziti u ova pitanja , tek ću izneti predpostavku da je ono što je navedeno pod ( a ) istina , s obzirom na informacije o patentima o kojima u aprilu 2007. izveštava dr Staniger , a do kojeg se može doći na stranici Rense.com.Ono što se tvrdi pod ( a ) je od vnaročite važnosti za ovu knjigu jer govori u prilog predpostavci da je Morgellons korporatistički projekat , o čemu ću nešto kasnije govoriti

mu.jpg

DEFINICIJA MORGELLONSA
Dana 5. aprila 2007. na internetskoj stranici je Rense.com objavljena sledeća definicija Morgellons:
Komunikabilna nanotehnološka invazija na ljudsko tkivo u obliku samospajajućih, samoreciplirajućih nanocevi, nanožica, nanomatrica sa senzorima i drugih nanokonfiguracija, od kojih neke donose genetski izmenjenu i izrezanu DNK / RNK. Ovi nanostrojevi uspevaju u alkalni pH uslovima ikoriste bioelektričnu energiju tela i druge elemente za svoju energiju. Postoje neki dokazi da ovi sičušni mašine poseduju sopstvene interne baterije. Veruje se takođe da mogu da primaju određene podešene mikrotalase, EMF i ELF signale i informacije, ali nije poznato do koje mere.
Simptomi variraju od lezija na koži iz kojih izbijaju obična ili obojena vlakna, koja se ne pretvaraju u normalne kristale, izuzetno sporo zarastaju i nikad se bakterijski ne inficiraju do kognitivne disfunkcije, premorenost, depresija itd Takođe je utvrđeno da se Morgellons nanostrojevi često nalaze u svim telesnim tečnostima otvorima a često iu folikulama kose. Veruje se da rutinski prodiru u cijelokupni telesni sistem. Gotovo svi oboleli navode da Morgellons nanostrojevi kao da poseduju neku vrstu kolektivne ili grupne inteligencije.
Čini se da je komunikabilnost moguća, verovatno putem ispuštanja vlakna od strane zaraženih te svim ostalim normalnim bakterijskim ili viralnim vakta. Pokazalo se da neka vlakna podnose temperaturu i višu od 760 ° C, pa je rutinska sterilizacija za Morgellons nanostrojeve kod svih višekratno korišćenih medicinskih i stomatoloških instrumenata upitna. Postoje i čvrsti dokazi koji chemtrail aerosolna vlakna dovode u vezu s Morgellons vlaknima, iako dokazi o prenosu putem zaprašivanja iz vazduha ostaju samo anegdotalni.
OSNOVE
Nejasno je prenosi li se Morgellons hranom, ujedi insekata, cijepivom, vodom iz vodovoda, vazduhom ili direktnim prenosom čoveka na čoveka, odnosno sa životinje na čoveka. Međutim kao što je već spomenuto, postoje neki dokazi o tome da se Morgellons donosi chemtrailovima. Jedna je stvar koja je primetna, jest da se, tako izgleda, samo neki ljudi mogu zaraziti Morgellons, o čemu je i govorio dr Bill Deagle te je moguće da se Morgellons na ljude prenosi selektivno, ijako ta bolest sad postaje prisutna na celoj planeti . Morgellons se sastoji od sićušnih pokretnih i inteligentnih vlakana koje deluju kao kolektiv i napadaju celo telo biološkog domačina, postepeno jačajući i zamenjujući delove domaćinova tela.
To je nešto poput najgore najezde insekata nano koju možete zamisliti. Morgellons je agresivan. Šta se više napada, on je prisutniji i jače nasrće na svoje žrtve. Jeff Rense je izjavio da to ukazuje na to da Morgellons vlakna poseduju inteligenciju i kao da su deo nekog mnogočlanog pseudoorganizma. Ovakvo kolektivno ponašanje moglo bi se možda donekle uporediti s načinom na koji mravlja kolonija funkcioniše kao jedinstven organizam usmeren na rešavanje nekog problema, ali razlika je ta što mravi komuniciraju direktno kontaktirajući jedni drugima, dok Morgellons vlakna, čini se, komuniciraju na daljinu bez direktnog dodirivanja nekom vrstom nevidljivog komunikacijskog posredovanja među vlaknima.

Možda je to neki oblik nevidljivog zvuka ili ELF komunikacije. Često se spominje da žrtve Morgellons zrače snažno električno polje koje zaraženi ljudi nemaju, što znači da bi to e-polje moglo imati neke veze sa mehanizmom komunikacije. Morgellons se manifestuje kao jak kožni osip, au otvorenim ranama mogu se pronači vlakna. Međutim, oboleli mogu osetiti kako im se ta vlakna pomeraju po telu i unutar njega. Moguće je videti kako se ta vlakna povlače nazat u telo kad ih žrtva pokuša isčupati iz otvorenih rana. Na ovo Jeff Rans kaže: Pametni su i znaju kako da pobegnu od opasnosti To je još jedan pokazatelj nekog grupnog ponašanja sličnog onome u mravljoj koloniji. Žrtve govore da intuitivno osječaju da su ostaci takvog jednog mnogočlanog kvaziorganizamskog entiteta koji po njima širi svoju najezdu samo površina, odnosno spoljni sloj nečeg mnogo kompleksnijeg ili većeg organizma koji prebiva u njihovim telima, prožimajući svaki njihov deo.
Cliff Mikelson, oboleli od Morgellons rekao je da mi jednostavno ne raspolažemo jezikom i pojmovima kojima bismo mogli tu bolest opisati. Rekao je da ona dolazi iz najvećih dubina ikad izmerenih i utiče na svaki deo vas. S ovom bolešću nikad niste sami.

TVRDNJE O PSIHOLOŠKO / neurotičkim UZROCIMA

Savremena medicina velikim delom ne zna kako pristupiti Morgellons. Ne nudi nikakve teorije i istraživanja, tako da su tu bolest uglavnom odbacili kao psihološki problem. Morgellons je stoga samo jedna od nebrojnih tegoba koje dijagnostičari kao u kakvoj igri pogađanja pikada nazivaju psihološkim problemima. Slučaj posebno čest u svetu moderne medicine o čemu će biti reči kasnije u vezi s antidepresivima i poremećaja spavanja. Govori se io tome da bolnice odbijaju pacijente jer simptomi ne odgovaraju ni jednoj poznatoj bolesti, zbog čega se tvrdi da je to stanje uslovljeno psihološkom bolešću ili sadomazohističkim ponašanjem. Tvrdi se da su oboleli DoP, tj imaju deluziju o parazitozi.

Međutim, Morgellons u najboljim univerzitetskim labaratorijima proučavaju najbolji univerzitetski profesori (Jale, Univerzitet Oklahoma itd) i oni pokazuju merljive i jasne simptome koje ispituju ovi vrhunski naučnici, koristeči pritom prave kliničke uzorke, tako da se čini vrlo teško održivim ponuditi objašnjenja da je to samo proizvod nečije mašte.

Ove tvrdnje o deluziji, trebalo bi ispitati ali s obzirom na upravo izloženo, čini se pre da je dijagnostikovanje deluzije u vezi s aljkavošću lekara koji će često odbaciti stvarne podatke i prava istraživanja te jednostavno nešto izmisliti. Rundii S.Vimorea govori stvari kao što je sledeće:

Preliminarni dokazi ukazuju na to da bolest Morgellons nema veze s Dop (deluzije). Mnoge žrtve protiv ove bolesti uzimaju antipsihotike koje im je prepisao lekar i neko vreme se čini da im taj lek pomaže te da su možda ipak doista poludeli. Međutim svi antipsihotici sadrže torazin, a on sadrži određene hemikalije koje se daju svinjama i nisu namjenjene lečenju psihotičkih oboljenja, te bi stoga mogle biti odgovor za promene u ponašanju Morgellons.

Osim toga, Morgellons reaguje na i bori se protiv lica na osnovu nivoa njenog stresa, a budući da SSRI antidepresivi i antipsihotici od ljudi čine zombije i smanjuju njihovu unutrašnju napetost, moguće je da SSRI antidepresivi i antipsihotici pružaju privremenu pomoć zato što smanjuju nivo stresa.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Česta vlaknasta struktura
Najčešće geometrijska struktura (piramide)
Životnost (pokretljivst, središnji nukleus)
Veoma brz rast
Vlakna su florescentna i sjaje u mraku
Imunitetni sistem bolest će u potpunosti zaobići, sistem na nju ne reaguje
Nije reč niti o virusu niti o bakteriji. Ovo je jednostavno nepoznati oblik života
Ne izumiru ni u 91%-tnom alkoholu
Ne gore osim na temperaturi znatno višoj od 530 ° C
Mogu goreti u Butanu bez posledica
Jeff Rense je izjavio da su vlakna koja su primećena širom tela izrastak iz nekog organizma ili oblika života, ili pak neke nano bakterije koja je submikroskopskih dimenzija. Gel nije krasta, već deo organizma koji izlazi iz otvorene rane. Žrtve navode da se aktivnost odvija ispod zavoja, s vlaknima oko ivice, gdije se krasta može lako proširiti. Navode da se ispod zavoja delovi njihovih tela zamenjuju masom isprepletanih vlakana, koja čak zapravo nije ni tkivo, nego neka nova vrsta tkiva. Vlakna su često prozirna a ima ih iu raznim drugim bojama-crvenoj, plavoj, crnoj, pri čemu svako obojeno vlakno ima specifična ponašanja i funkcije. Vlakna tvore boje na način na koji niko nebi očekivao od stvorenja zasnovanog na ugljeniku budući da sićušno ugljenično stvorenje ne sadrži sastojke koji su za to potrebni.

              

Pokuša li se isčupati, vlakno će često na takav napad reagovati izbacivanjem viskozne lepljive tvari.

HIMERA

Grupno povezani Morgellons materijal ima sposobnost te se čini uvek spremnim da preuzme bilo koji oblik zemaljskog života na koji nasrće: insekta, gmizavca, sisara itd Prema Jeffu Renseu, reč je o gelastoj masi, šablonu koji čeka nešto da u njega utisne genetski potpis ili kod koji će tu gelaste masu usmjeriti da se u nešto razvije. Rense kaže da on čeka da nešto postane, a postaje ono pored ili čega se nalazi.

Zbog ovoga je večini ljudi teško prihvatiti činjenicu da je Morgellons stvaran, i to zato što je toliko različit i mnogo sofisticiraniji od bilo koje tehnologije shvatljive većini ljudi. Većini je Amerikanaca space sguttle primer najviše tehnologije jer nemaju uvida u pravi tehnološki razvoj koji se u međuvremenu dogodio. Na primer, većina amerikanaca ne zna da je njihova vojska razvila robotsku vojsku.

ŽIVOT ALI NE BIOLOŠKI

Profesor Johan Jonovi, Jr sa Univerziteta Nabraska u Linkolnu, inače sekretar američkog društva parazitologa te autor od jedne najznačajnijih knjiga o parazitologije, izjavio je da simptomi Morgellons nisu ćelijski, da nimalo ne nalikuju bilo kojem obliku života i da se čini da nisu genetski nadzirani . Protakiocke ćelije imaju DNK materijal u ćelijskoj membrani. Morgellons vlakna nemaju ćelijsku i jezgrenu membranu. Tu nije reč o ćeliji, već o azbestnom vlaknu, poput kakvog nanomaterijala. Nemaju organele DNK, plutajuću DNK itd Ne sadrže ništa što bi nalikovalo životinjama, biljkama ili bakterijama. Nema podstrukture kao ni ćelijsku strukturu.

SIMPTOMI BOLESTI, psihički i fizički

Bol od koje se vrišti. U načelu vlakna vrše najezdu po celom telu, stvarajući stravične bolove u zglobovima i grčenja utrobe pri čemu vlakna porforiraju čitavo telo. Neke žrtve vlakna u potpunosti prožmu, dok kod drugih izbija tek ponegde. Žrtve takođe navode da osječaju svrab, i kao da im neko puže ispod kože. Osećaj je ne samo da vam neki organizam puže ne samo po koži, već i, naprimjer, unutar stopala.

Drugi simptomi koji se navode su problemi s kratkoročnim poremećajem i koncentracijom te nesposobnost razmišljanja. Primetno je kod obolelih, da se smanjuje njihova ljudska crta i ličnost (a to se obično zbiva pre otkrivanja vlakana i često kad bolest tek minimalno počinje prikazivati svoje simptome), da često ne mogu normalno razmišljati, izvoditi više radnji odjednom, jasno se jezično izražavati i misli pretvarati u reči. Žrtve navode da misli koje čuju u svojoj glavi dok razmišljaju i pri procesu stvaranja jezičke poruke ne odgovaraju onome što doista verbalno izraze u komunikaciji sa drugima.

Kao što je Jeef Rense rekao jednoj žrtvi: Dakle, niste bili u stanju da proizvede govorne reči za koje ste mislili da ih izgovarate. Žrtva s kojom je razgovarao to je potvrdila i rekla da ne zna što se zbiva. Žrtve navode stalan porast gubitka interesa za praktične aspekte života, kao na primer žvakanje hrane. Žrtve to često primećuju pre pojavljivanja kožnih simptoma, što implicira postojanje organizma koji dijeluje u telu pre nego što se bolest pojavi na koži i koji isto tako deluje na mozgu manipulišući mozgom na neki način, što vodi do pretpostavke da taj enditet preuzima vlast nad mentalnim sposobnostima domačina. Žrtve navode da se taj entitet zrezuje u njihovu ličnost i da imaju utisak kao da osnaživa ili oslabljuje negativne osobine koje su kod njih postojale prije oboljenja.

Na primer, ako ste se pre Morgellons borili sa podmirivanjem svojih dugovanja, posle njega taj će zadatak biti doslovni nemoguć. Navodi se da Morgellons dovodi do gubitka motivacije, za, na primer, čišćenje kuće. Oboleli tvrde, ukoliko ste aktivni, ovo će vas stanje, oboriti s nogu, no ako uđete u kuću i odmorite se na sofi, ostavit će vas na miru. Što više radite, znojite se, bavite fizičkom aktivnošću to će se više razbuktati. Ova bolest ne dopušta da budete fizički aktivni. Žrtve razvijaju tikove, trzaje ..

AGRESIVAN AKO SE NAPADA

Ukoliko ga domaćin napadne (na primer čupanjem vlakana) Morgellons postaje vrlo agresivan. O tome žrtve naveliko govore, ali i spominju ako primenite topikalni lek kako bi uništili entitet, on postane agresivan kao da pređe u stanje hiper produkcije, uzrokujući pogoršanje vidljivih kožnih lezija i izlazak crnih, crvenih i belih vlakana. Napadne li se na način opisan u poslednjoj rečenici, na primer, na jednom mestu na telu (ručnom zglobu npr) izraslina će vas početi mahnito napadati, kao da postoji komunikaciona mreža ili međusobna veza između vlakana ili delova organizma. Žrtve govore da su vlakna mikroinegrirana i da poseduju određeni nivo sposobnosti komunikacije i života.

To je kao da se oblik života ući asimilaciji s domaćinom, bez namere da ga muči ali to slučajno čini dok uči da sarađuje s domaćinom i na kraju nad njime uspostavi dominaciju. Ovo pitanje preuzimanja vlasti bit će važno u kasnijim raspravama.

DRUGA PRISUTNOST

Na ovom su tragu i izjave žrtava da je 24 časa dnevno prisutan osećaj o postojanju druge prisutnosti., Koji je s pogođenim kao u simbiotskoj vezi, pri čemu se entitet suprotstavlja domaćinu ili možda pak s njim burno sarađuje. U telu kao da postoji druga inteligencija koja ima neku vrstu svesti s usmerenim planom, programom. Znate da vas oseća, kao što znate da vas oseća osoba sa kojom razgovarate. Pogođene žrtve podvrgavaju se kolonizaciji, ne na način na koji bakterija kolonizira telo, već imperijalističkoj kolonizaciji, osećaj je to kao da se žrtva bori protiv neke druge inteligencije, koja uči i osieća svoj put dok njime napreduje.

VLAKANA

Ako iz žrtve izvadite vlakna, stavite ih u  teglu sa belilom (hidrogenom) i vratite se posle šest sati, videćete da su se vlakna uspela uz teglu sve do vrha, što opet ukazuje na neku vrstu ponašanja koje oponaša insekte. Amonijak ga u tome ne sprečava. Opet, međutim i u skladu sa prethodno navedenim, ovo nije ponašanje nekog poznatog oblika života kao što to i pokazuje primer s bjelilom, i zato što amonijak pomešan s bjelilom (mešavina koja stvara gas koja je smrtonosna za ljude) ne šteti ovim vlaknima koja kao da stvaraju svoje košnice. Morgellons nije biološkog porekla.

KARAKTERISTIKE KOŠNICE

Ako se vlakna odstrane od žrtve i stave u kantu vode, vlakna se počnu privlačiti i kovitlati kako bi oblikovalo klupko. Jedna je žrtva navela da bi to moglo biti vrsta organizma koji se može uništiti i ponovo sastaviti, tako da se radi o kombinaciji jednoćelijskog i višećelijskogog života Čini se da postoje neka vlakna koja su pokretljivija od drugih i ona fluorescentna koja prodiru kroz kožu i iz nje izviruju.

slika

KOŽNI SIMPTOMI
Najočitiji simptom je kožni osip popraćen snažnim i neprestanim svrabom. Žrtve govore o kožnim ranama koje ne zarastaju, a oko njih imaju osječaj nagrizanja. Spominju i vrlo slabašnu kožu koja lako puca. Morgellons se ispočetka doima kao strašni slučaj doticaja s otrovnim bršljanom koji snažno započinje, traje šest nedelja i zatim nestaje, da bi se ponovo pojavio godinu dana kasnije, a taj ciklus može se nastaviti i postati snažniji.
Navodno je među decom u Britaniji došlo do epidemije ekcema. Međutim, kada su ti ekcemi mikropskopski pregledani primećena su vlakna, što znači da je to mogla biti lentalna verzija Morgellons. Smatra se da se mnoge slabije verzije pogrešno diagnosticiraju kao različite nove bolesti koje su se tokom poslednjih deset ili dvadeset godina pojavile širom sveta: atritis, hronični umor itdS vremenom rane prestaju zarastati, lezije ostaju otvorene, ali se ne inficiraju, vlakna počinju preplavljivati telo (ispod noktiju, kada izduvavate nos, itd). Žrtve govore o obilnim slojevima vlakana koje gube po celoj kući, do te mere da je ponekad nemoguće održavati kuću čistom. Zamršene nakupine vlakana izgledaju kao višebojni pamuk. Vlakna su obično veoma mala, ali mogu biti veličine od 2,5 do 5cm: rastu, a što ih duže ostavite da raste postaju duža. Skupljaju se oko rubova lezije.
Pacijent iskašljava hiljade tih vlakana što ukazuje da se ona nalaze u celom telu. Pacijent sa Morgellons osećaće pokrete vlakana u plućima, nosnim otvorima, folikulama kose itd Izveštava se o neprekidnoj boli koja prestaje odmah čim se vlakno iščupa. Kada se vlakna iščupaju, može se primetiti njihovo kretanje izvan tela.  Seli se po celom telu: ako su otvorene rane kroz koje organizam diše blokirane, on će se preseliti, naprimer u sinuse, a zatim u pluća.
ZAMJENA LJUDSKOG TELA  ”Morgellons TIELOM”
Morgollens vlakna mogu uništiti folikule kose i izrasti umesto njih kao, Morgellons kosa. To je jedan od načina na koji Morgellons započinje zamenu delova svojih žrtava. Moguća je zamena svih folikula na telu, tako da Morgellons kosa prekriva celo telo, ali uvek naručito u blizini lezija. Iz rana rastu male dlačice, čim se isčupaju pacijenti se bolje osećaju, ali dlačice ponovo narastu za nekoliko sati. Različite dlake rastu u različitim tkivima otvorene rane. Kad se isčupaju iz kože, vlakna brzo menjaju sastav i postaju tvrda. To donekle podseća na Tomasov izveštaj o vlaknima koja su navodno pala iz aviona za zaprašivanje: Nakon što su paučinaste niti pale na Santa Kruz, jedan meštanin je uzeo uzorak i zatim posmatrao kako se te čudne niti raspliću u tegli.

Postoje mnogi izveštaji o povezanosti Morgellons i susreta sa tom “paučinom s neba”. Postoji izveštaja o jajnicima koji prirastaju za abdominalni zid, potpunom uklanjanju hrskavice iz zglobova. Žrtve Morgellons veruju da im on prožima celo telo, te mogu videti delovanje vlakana duboko u telu.

NEMA sekundarnih infekcija

Iznenađujuće je ČINJENICA DA UNATOČ velika oštećenja i otvorenim ranama, NOSIOCI Morgellons DOSLOVNO NIKAD NE DOBIJAJU SEKUNDARNE INFEKCIJE. Jedna žrtva izjavila je da je mnogo puta, izvršio veliki hirurški zahvat sam na sebi, te da nikad nije dobio sekundarnu infekciju, a to su ljudi koji boluju gotovo već celu deceniju. Nadalje, provereno je je da žrtve Morgellons nemaju normalne bakterije koje se uobičajeno nalaze na koži i različitim delovima tela. Povezivanje ove činjenice s nedostatkom sekundarne infekcije može značiti da invazivni Morgellons, oblik života, jede bakterije na telu da bi preživeo, te možda kao način za održavanja domaćina u životu. Žrtve bolesti izveštavaju da nakon što izvrše gore spomenuti hirurški zahvat na sebi, njihove rane izuzetno brzo zarastaju.

Izbirljivosti INFEKCIJE

Prema rečima istraživača sa univerziteta Oklahoma State: Još uvek nama zaključka da li je bolest zarazna. U nekim porodicama zaražen je samo jedan član porodice, čak i nakon produženog izlaganja, dok druge porodice izveštavaju o više zaraženih. Međutim postoje izveštaji o porodicama koje su cele zaražene, što znači da bi bolest barem u nekim okolnostima mogla biti zarazna. S druge strane, postoje slučajevi gde su majke zaražene a njihova deca nisu. Postoje slučajevi dok majka nije zaražena, a dete jeste. Verujem da ovo snažno govori u prilog gore pomenutoj tvrdnji dr Billa Deaglea da Morgellons pogađa samo neke osobe, odnosno da se čini da je bolest, izbirljiva-napadne jednu osobu ali preskoči sledeću. Pritom, spominje se da bolest Morgellons bira, i može da bira, određene osobe, te da se čini da je vrlo određena u smislu onoga koga će napasti. Možda je ovo nalik oružju koje je, posebno namenjeno za neku rasu.

Neljudski ŽIVOTINJSKA BOLEST

Morgellons veoma delotvorno ubija biljke i širi se na sve vrste bića: insekte, reptile, ljude. Čini se da bolest ljude ne ubija, ali ubija insekte i reptile. Postoje izveštaji o zaraženim psima, mačkama i konjima. Uopšteno gledajući, širi se kroz čitavo životinjsko carstvo, a može ga prenositi insekt. Čini se da je zaraza Morgellons zaraza cele biosfere: kučnih muha, pasa, mačaka, stoke i divljih životinja.

PREOBRAŽAJ biosfere u “Morgellons-SFERU”

KAO ŠTO JE NAVEDENO, Morgellons OBLICI ŽIVOTA, NASTAVLJAJU EVOULIRATI U NOVE BIO-OBLIKE ŽIVOTA I MOGU SE preobraziti u mnogo različitih vrsta. To ukazuje na činjenicu da je moguće da Morgellons preobražava znatne delove biosfere u “organizme” sačinjene od Morgellons materija. Postavlja se pitanje: hoće li doći do eskalacije, te ako je odgovor potvrdan, da li će se cela biosfera preobraziti u Morgellons život – odnosno, u Morgellons-sferu?

Dr Bill Deagle iz NutriMedical Report smatra da je moguće te da Morgellons možda predstavlja prvi talas zaraze za kojim će slediti snažniji talasi, koji, ukoliko je to tačno, mogu podrazumjevati takvu transformaciju u morgollons-sferu. Morgollons “organizmi” košnice repliciraju se u obliku žive materije koju nastanjuju, u prostoru u kojem je ta živa materija, tako da zaista treba biti zabrinut zbog gore navedenih mogućnosti, posebno zato što do sada 60.000 ljudi tvrdi da ima tu bolest.

Jedna žrtva navela je da je u uzorcima uzetim iz njegova tela, pronađena lavra muhe. Predpostavlja se da je do toga došlo zato što je muha sletjela na domaćina, iz nekog razloga osetila poriv za polaganjem jajeta, te da je žrtva Morgellons bila pogodan životnu sredinu za život jajeta. Druga mogućnost je da supstanca Morgellons ima sposobnost preobražaja u druge oblike života, kao što je to gore opisano, a to se događa unutar žrtve Morgellons. Ako je ovo potonje slučaj, tada entitet Morgellons čita genetski kod i postaje taj oblik života, kao što to navodi Jeff Rense.

OPSEDNUTOST

Sada ovome što je upravo opisano dodajte mogućnost da Morgellons vlakna imaju sposobnost preuzimanja i zaposedanja svesti. Na to ukazuje činjenica da žrtve Morgellons uvek mogu naslutiti i osetiti vlakana koja se nalaze unutar njih, a žrtva ni jedan trenutak nije slobodna od Morgellons organizma. Osijećaju prisutnost stranaca u telu kao to navodi Jeff rense.

Dr Bill Deagle opisao je Morgellons kao nešto što čoveka opseda, preuzimajući njegov duh. Ljudi izveštavaju da su njihovi umovi izgubljeni, preuzeti i da se osećaju kao da nešto pookušava preuzeti njihovo sopstvo iz njihovih tela-rezervoara u kojima prebivaju.

Dr Staniger je rekao da žrtve Morgellons spominju sledeće: Osećam se kao da je moja duša razbijena i da me napušta. Morgelons svoje žrtve ne ubija, ali ih uverava da njihovo telo više nije njihovo vlasništvo te ih nagovara da počine samoubistvo. Njegova je namera opterećenje osobe, pretvaranje njihovih života u pakao, ali ne i njihovo ubijanje.

ZAMENA TELA I TEORIJA EKSPERIMENTA Nanobot

Rai Kurzveil, autor slavne knjige doba duhovnih mašina, u novembru je 2006. na BookTV-u govorio o tome kako smo blizu onoga što on naziva “singularnost”-gde ljudska bića postaju više od ljudi, budući da će poput Dartha Vedar, imati tehnologiju koja će potpuno zameniti delove njihovih tela nanoboti (robotima veličine atoma), koji u stvari daju besmrtnost onima koji su bili dovoljno sretni da im ta tehnologija bude usađena u tela, pretvarajući ih u super ljude. Ta činjenica Morgellons situaciju čini realnom. Kurzveil je deo Bushevog veća za tehnologiju i jedan od najpoznatijih svetskih pronalazača, pa ipak je bio na BookTV-u i raspravljao o osnovnim aspektima Morgellons tehnologije, kao da je to nešto potpuno očekivano i svakodnevno poput CNN-a ili Mc Donaldsa.

Uzevši u obzir činjenicu da su Amerikanci eksperimentalne žrtve vladinih programa, te uzevši u obzir da je Kurzveil rekao da je ta tehnologija u razvojnoj fazi, verovatno je da postoji za eksperimentisanjem. Dovodi nas to do teorija da je Morgellons deo faze eksperimentalne kontaminacije obimnije ili možda sveobuhvatnije kontaminacije Zemlje. Zašto vlakna zamenjuju delove tela na određen način, zašto je veoma često da se npr dlake, delovi kolena, itd zamenjuju novom Morgellons životnom materija? To u svakom slučaju izgleda kao operacija u kojoj se telo zamenjuje deo po deo, segment to segment, kao, na primer, kada osoba na samrti želi nove delove koje bi zamjenili stare, umirujuće delove.

Što se tiće predhodno opisanog brzog zaceljivanja, žrtve morgelonsa kažu da to izgleda kao da preko otvorenih rana Morgellons koja je uzrokovala bolest stvara pokrove poput zakrpe, ali se čini da taj pokrov nije stvorilo ljudsko telo, već je ustvari nusprodukt drugog, Morgellons oblika života i nije deo prirodnog procesa zaceljivanja tela. Različite korporacije, poput korporacije Criolife, koja ima proizvod koji se zove Biuglue, razvijaju napredne tehnologije zaceljivanja, kao i napredne mogućnosti zaceljivanja. Zanimljivo je da je proizvod Criolifea pokrov, flaster pod nazivom ProPatch, koji do neke mere imitira ono što je gore opisano. Međutim, ne znam postoji li direktna veza između tih tehnologija i Morgellons. Neke žrtve govore da smatraju da vlakna koja se nalaze u njihovom telu nastaju u tom flasteru dok je on početno u obliku gela, možda u svrhu stvaranja nove Morgellons životne materije.

http://beleznica.wordpress.com/2012/03/03/u-susret-novom-svetskom-poretku-doslo-je-vreme-da-se-upoznamo-i-sa-morgellons-ima/#more-3100

 

3 thoughts on “U susret Novom svetskom poretku: vreme da se upoznamo i sa MORGELLONS -ima

Хвала за коментар. Ваш коментар ће бити видљив након "модерације". Коментари који садрже претеће, увредљиве и вулгарне изразе неће бити објављени...

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s